Curriculum Vitae

Stig A. Eriksson – Curriculum Vitae

Stig A. Eriksson (M.A. i Elementary Drama, University of Calgary, Alta., Canada, 1979;
Ph.D. i Drama Education, Åbo Akademi University – Vasa, Finland, 2009) er Professor
Emeritus i dramapedagogikk og anvendt teater. Han er tilknyttet Fakultet for lærerutdanning,
kultur og idrett, Institutt for kunstfag, ved den nye Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen.
Eriksson er en erfaren dramalærer, foreleser og forsker, og har undervist og presentert
papers og workshops i mer enn 25 land. Hans forskningsinteresser er knyttet til både
historiske og aktuelle utviklingstrekk innenfor feltet dramapedagogikk og anvendt teater.
Hans spesialfelt er prosessdrama, og didaktiske praksiser knyttet til denne kunstpedagogiske
sjangeren.

Eriksson var involvert i Høgskolen i Bergens forskningsprosjekt Kunstfagdidaktikk (2004-
2008). I 2008-2010 deltok han i det EU-finansierte forskningsprosjektet DICE (Drama
Improves Lisbon Key Competences in Education: http://www.dramanetwork.eu/). I 2011-
2013 var han deltaker i HiBs strategiske Forskningsprogram Kunstfagdidaktikk og
medredaktør for antologien Teater som danning (Fagbok-forlaget 2013). I 2014-2017 var han
involvert i det nasjonale forskningsprogrammet Drama-Teater-Demokrati
(http://prosjekt.hib.no/drama/), og er medredaktør for en av antologiene fra prosjektet
(Fagbokforlaget 2017).

Eriksson var prosjektleder for IDEAs 4. World Congress in 2001.

Eriksson er fagfelleleser i ett nordisk og tre internasjonale fag- og forskningstidsskrift:
Drama – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (NO)
RIDE - Research in Drama Education. The Journal of Applied Theatre and Performance (UK)
NJ – Drama Australia (AUS)
Applied Theatre Research (AUS).


ENGLISH VERSION